Věda v souladu

Věda a výzkum podporující život

Milý návštěvníku, vítám tě tu. Ať už jsi vědec, podporovatel vědy či člověk, kterého věda zajímá. Jsi tu v prostoru, kde budeš moci nacházet zajímavé a dost možná i přelomové informace, pohledy do jiných vrstev a souvislostí, než jaké jsou běžně ve vědecké obci známé. 

Cítím jako svůj úkol být tím, kdo mnoha způsoby podpoří takové vědecké zkoumání a experimentování, které bude vytvářet ty nejvyšší hodnoty pro zdravý život na této planetě.

Je to nejen cesta šíření nových informací, ale i cesta konkrétní pomoci vědcům, kteří budou rezonovat s cíli a vizemi tohoto projektu. V tuto chvíli je to pomoc v podobě mých osobních služeb jako cestě k většímu vnitřnímu napojení vědce na proud života a univerzální vědomí. 

Sebepoznání a vnitřní růst vědce totiž vnímám jako jeden z klíčových faktorů, který spolutvoří jeho schopnost přinášet světu objevy, jakých je tu nejvíce zapotřebí.

Až přijde čas, bude mi velkým potěšením podpořit zrod nových objevů formou brainstormingových campů v přírodě, kde budu vytvářet potřebné podhoubí a zároveň i nezbytný rámec. Tyto campy budou mimo svůj hlavní úkol podporovat vnitřní růst zúčastněných vědců a budování přátelství a spolupráce mezi nimi.

Spolupráci mezi vědci totiž vnímám jako jeden z nezbytných momentů. Čím více vědců se spojí ve společném záměru, tím větší hodnoty mohou vznikat.

Jedním z prostředků projektu Věda v souladu je vytvoření a vedení nadačního fondu, který bude finančně podporovat konkrétní výzkumné projekty. Projekty, které budou řešit vědci otevření životu a vzájemné spolupráci.

V tuto chvíli se projekt Věda v souladu zaměřuje zejména na cíle, které budou v podobě nových čistých technologií řešit ty nejpalčivější otázky a dopady naší civilizace na životní prostředí.  

Souběžnými cíli je i určitá kultivace vědeckého prostředí, zmíněná podpora spolupráce mezi vědci, ale i ozřejmění jistých slepých míst vědy tak, aby obrovské investice do vědy a výzkumu, které se dějí, přinášely lidstvu ty nejvyšší možné hodnoty.

Přehledně definované cíle, vize a prostředky projektu Věda v souladu najdeš ZDE.